Peer review

Each article submitted for publication is to be reviewed by two specialists in the field, in the peer-review system and endorsed by the Editorial Board. In the case of a negative opinion, the Editorial Board is not obliged to comment on its decision. The manuscripts are not returned to their authors in case of non publishing. However, the editorial office reserves its right to select those studies and articles that prove to be original contributions in the field of the historical research. The articles sent to the editorial office should necessarily contain the following information about authors: surname, Christian name, science-educational degree, institution, address, phone, fax, e-mail.

 


Fiecare articol prezentat spre publicare, urmează a fi recenzat de câte doi specialisti în domeniu, în sistemul peer-review si avizat de Colegiul de redacţie. În cazul unui aviz negativ, Colegiul de redacţie nu este obligat să comenteze decizia sa. Manuscrisele nu sunt înapoiate autorilor în caz de nepublicare. Totodată, redacţia îsi rezervă dreptul de a selecta acele studii si articole care se dovedesc a fi contribuţii originale în domeniul cercetării istorice. Articolele trimise redacţiei trebuie, în mod obligatoriu, să conţină următoarele date despre autori: numele, prenumele, gradul stiinţifico-didactic, instituţia, adresa, telefon, fax, e-mail.